นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ใ

นาย ใผ่ พันงาม

น้ำยืนวิทยา

เคมี
ป.โท