นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฤ

น.ส. ฤดีรัตน์ สาระบุตร

หนองบุญมากประสงค์วิทยา

ฟิสิกส์
ป.บัณฑิต

นาย ฤทธิชัย วิเศษชาติ

บ้านเป้าวิทยา

เคมี
ป.โท

น.ส. ฤทัยรัตน์ เชิดวงศ์สูง

หนองฉางวิทยา

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต