นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ง

นาง งามจิต แก้วพรม (พันธ์เพชร)

ยโสธรพิทยาคม

คอมพิวเตอร์
ป.บัณฑิต