การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้่รับทุน สควค. Premium

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษของ British Council ของศูนย์อบรมภาษาอังกฤษ 4 ภูมิภาค ดังไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการจัดกลุ่ม ในวันแรกของการอบรม ขอให้มาทำการทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่ม ตอนเช้า 8.30 น. วันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ศูนย์อบรมตามเอกสารแนบ และสำหรับผู้รับทุนทุกคน ในวันแรกของการอบรม(วันที่ 22 เมษายน 2556) ขอให้ผู้รับทุนทุกคนมาก่อนเวลาการอบรม 30 นาที เพื่อตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนที่อบรมภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามลิงค์นี้

ดาวน์โหลดรายชื่อและห้องเรียนที่อบรมภาษาอังกฤษ

รู้เรื่องทุนการศึกษา

   

 1. ทุนมีกี่ประเภท
          ถ้าหมายถึงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีทั้งประเภททุนเต็มจำนวน (Full Scholarship) และทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน มีทั้งทุนที่มีเงื่อนไขว่าต้องรายงานผลการเรียนและทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ควรเริ่มต้นในการขอทุนยังไง
          ก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าตัวเรามีความสนใจในการเรียนในด้านใด และจะกลับมาทำอะไร วางเป้าหมายไว้ให้ดีต่อจากนั้นมองหาประเทศที่ต้องการเข้าเรียนและศึกษารายละเอียดทุนต่าง ๆ ว่ารัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให้ทุนอะไรบ้าง ไม่ว่าจากทางมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ นิตยสารการศึกษา เป็นต้น ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่ทุนตั้งไว้ให้เรียบร้อย

อนาคตเด็กไทย ปี 58

   
            ใกล้เข้าสู่การรวมตัวเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2558 เป็นการเริ่มต้นของการค้าเสรี แรงงานเสรี ฯลฯ เพื่อความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน จึงไม่แปลกที่ไม่ว่าหน่วยงานใดมักกล่าวถึงประชาคมอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเสรี นิตยสาร Young challenge ก็เช่นกัน ติดตามนำข่าวคราวการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษามากระตุ้นเตือนก่อนเสียงอื่นใดจะดังด้วยซ้ำ เช่น เสียงเตือน ความเป็นห่วง ของ ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ที่ผมได้เสนอออกไปว่า “ในปี 2558 สิ่งที่จะกระทบพวกเราชาวไทยอย่างยิ่ง คือ แรงงาน เพราะว่า เมื่อแรงงานต่างชาติ สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างอิสระ นั่นแปลว่าคนไทยเราจะตกงานทันที ที่พูดอย่างนี้เพราะว่า เมื่อเทียบสมรรถนะ ของแรงงานไทย กับ 10 ประเทศอาเซียน เราอยู่อันดับท้ายเลย นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย IQ ต่ำที่สุด ทักษะภาษาอังกฤษก็ต่ำที่สุด “ทีนี้ ทำไมคนไทยถึงจะตกงาน เพราะขาดทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขามีแต่ความรู้ แต่ความรู้กับการทำงานมันคนละเรื่อง สิ่งที่เรียนมา มันคนละเรื่องกับสิ่งที่ทำงาน เขาขาดทักษะในการเรียนรู้ คือ ถ้ามีทักษะในการเรียนรู้ ไปทำงานที่ไหนก็สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้ แต่เด็กรุ่นใหม่ขาดทักษะในการเรียนรู้ จึงเรียนรู้งานใหม่ได้น้อยมาก “ทักษะติดตัวพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ก็ต่ำเสียเหลือเกิน เด็กไทยใช้คอมพิวเตอร์เยอะ อัตราการหัวนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ของเราสูง แต่สัดส่วนของการใช้คอมฯ เป็นนั้น น้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้ในการแชทกับเพื่อน แต่โปรแกรม Microsoft Word Excel ใช้ไม่เป็น เมนูต่างๆ ที่มีใช้ไม่เคยครบ”

สองนักวิจัยหญิงชั้นแนวหน้าชวนร่วมโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556

            บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศเปิดรับสมัครสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน ศกนี้

ตามไปดูครูคณิตศาสตร์ พัฒนาบทบาทสู่อาเซียน

            จากกระแสการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2558 ส่งผลให้หลายประเทศในอาเซียนทั้ง ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ต่างเร่งเตรียมความพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง


           ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่ต่างตื่นตัวและเร่งผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้