ไพศาล วงศ์กระโซ่

นายไพศาล วงศ์กระโซ่ ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร
- รางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “หุ่นยนต์ทำมือ (Handmade Robots by Using CAD)” ณ ประเทศสิงคโปร์