วิโรจ หลักมั่น

นายวิโรจ หลักมั่น ข้าราชการครู สควค. โรงเรียนวังทองวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
- โล่เกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากผลงาน “เครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ ถ่ายภาพมุมสูง” ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2550 จากสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา