ข่าวประกาศ

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุน สควค. Super Premium ปีการศึกษา 2559 
ประกาศรับสมัครฯ เพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2559
"ผู้สนใจสมัครสอบทุน สควค. ประเภท Super Premium สามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ประกาศเพิ่มเติม ได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ (27 พ.ค. 59)"

izmit escort

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน สควค.

Icon การเดินทางมา
สสวท.
Icon รายละเอียด
การนับเวลาใช้ทุน
Icon สมัครรับทุน สควค.
เพื่ออนาคตของท่าน
Icon สถิติและรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา