ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ สควค. ทุน Premium รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
- ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์รับทุน สควค. Super Premium ประจำปีการศึกษา 58

- ทุน สควค. ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 58 
- แบบรายงานข้อมูล นิสิต นักศึกษา โครงการ สควค.ประเภท Premium
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุน สควค.ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2558
- การแจ้งความจำนงรับทุน สควค. (Premium ปีการศึกษา58)สำหรับผู้สอบข้อเขียนผ่าน

- การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน สควค.(Premium ปีการศึกษา58)
- แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
- ขอให้ผู้รับทุน สควค. รายงานผลการเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน สควค.

- คู่มือนักเรียนทุน สควค.
อ่านต่อ
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัว

Icon การเดินทางมา
สสวท.
Icon รายละเอียด
การนับเวลาใช้ทุน
Icon สมัครรับทุน สควค.
เพื่ออนาคตของท่าน
Icon สถิติและรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา