ข่าวประกาศ

ประกาศให้ทุนครู สควค.ที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และให้ทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium) สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 560 ทุน ประจำปีการศึกษา 2557 
ดูรายเอียดได้ที่นี่

เรื่องเด่น สควค.

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน สควค.

ครูสควค. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนิวซีแลนด์

ข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Partners in Learning

อ่านต่อ

คู่มือนักเรียนทุน สควค.

อ่านต่อ

Icon การเดินทางมา
สสวท.
Icon รายละเอียด
การนับเวลาใช้ทุน
Icon สมัครรับทุน สควค.
เพื่ออนาคตของท่าน
Icon สถิติและรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา