ข่าวประกาศ

- สสวท. ให้ทุนครู สควค.ที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.- 20 มิ.ย.57
สมัครได้ที่นี่
- กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557 

เรื่องเด่น สควค.

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน สควค.

ครูสควค. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนิวซีแลนด์

ข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Partners in Learning

อ่านต่อ

คู่มือนักเรียนทุน สควค.

อ่านต่อ

Icon การเดินทางมา
สสวท.
Icon รายละเอียด
การนับเวลาใช้ทุน
Icon สมัครรับทุน สควค.
เพื่ออนาคตของท่าน
Icon สถิติและรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา